Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/24
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pryzmat”

Dni Otwarte*

19 stycznia 2023 od godz. 16:15
9 marca 2023 od godz. 16:15

  Zapisy na egzamin wewnętrzny

  do 20 kwietnia 2023
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)
  Opłata za egzamin 150 zł
  FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD PKO Bank Polski SA
  26 1020 1055 0000 9102 0279 5862

  Zapisy na Rozmowę Kwalifikacyjną dla Kandydatów zwolnionych z egzaminu 

  do 20 kwietnia 2023
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)

   Egzamin wewnętrzny
   (język polski, matematyka, język angielski)

   22 kwietnia 2023, godz. 9:00 – 12:00

   Rozmowa Kwalifikacyjna
   z Kandydatami zwolnionymi z egzaminu †

   22 kwietnia 2023, godz. 9:30 - 13:00

    Rozmowa Kwalifikacyjna
    z Kandydatami , którzy pisali egzamin

    6 maja 2023 13 maja 2023

    Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

    26 maja 2023

     Rozmowa z Rodzicami Kandydata oraz podpisanie umowy edukacyjnej i wpłata wpisowego (1000 zł)

     Od 30 maja do 30 czerwca ‡

     Złożenie oryginału świadectwa
     ukończenia SP

     od 23 czerwca - złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia (po wyczerpaniu limitu miejsc kandydat trafia na listę rezerwową)

      * Poza Dniami Otwartymi zapraszamy również na comiesięczne spotkania z cyklu Akademickie Czwartki – szczegółowy terminarz na naszej stronie www
      † Warunki zwolnienia z egzaminu wyszczególnione w kryteriach rekrutacji na naszej stronie www
      ‡ Podpisanie umowy w tym terminie obniża opłatę czesnego za wrzesień 2023 o 50%

      Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/24
      Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pryzmat”

      TRYB ZWYCZAJNY

      1. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW:
       a. Średnia ocen 4,0 w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
       b. Zachowanie przynajmniej dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
      2. EGZAMIN WEWNĘTRZNY:
       język polski, matematyka, język angielski

       22.04.2023, godz. 9:00 - 12:00

      3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


      Punktacja:
      Egzamin pisemny : maks 20 p
      Rozmowa kwalifikacyjna: maks 50 p
      Średnia : maks 5 p

      4,0 – 4,49 1p
      4,5 – 4,74 2p
      4,75 – 4,99 3p
      5,0 – 5,24 5p


      ZWOLNIENIE Z EGZAMINU (uzyskanie 25 p – maksymalnej liczby punktów za egzamin i za średnią ocen)

      Spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

      1. Średnia ocen 5,25 oraz zachowanie minimum bardzo dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
      2. Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
      3. Dotyczy uczniów SP Sternik: wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty (marzec/kwiecień 2023): 90% z jednej części oznacza zwolnienie z danego przedmiotu


      zapisy do dnia 20.04.23 (zakładka REKRUTACJA)
      prosimy o przesłanie na adres zapisy@sternikpruszkow.edu.pl:
      -  potwierdzenia przelewu1
      -  skanu dziennika elektronicznego potwierdzającego spełnienie kryteriów (pkt. 1)

      1 Opłata za egzamin wynosi 150 zł

      Numer konta bankowego:
      FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
      PKO Bank Polski SA
      26 1020 1055 0000 9102 0279 5862
      W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata

      Zapraszamy!