Tutoring

dr Bartosz Fingas

Uczniowie często mierzą się z ważnymi pytaniami odnośnie siebie i swojej przyszłości: w czym jestem dobry, jakie są moje pasje i mocne strony: jak je rozwijać i wykorzystywać w przyszłości, co jest ważne w życiu, co robić w przyszłości – odnośnie ścieżki edukacyjnej, matury, studiów czy pracy zawodowej. Dzięki tutoringowi uczeń otrzymuje wsparcie w odpowiedzi na te i wiele innych ważnych, życiowych pytań. Wsparcie – czyli nie odpowiedź na te pytania przez tutora, ale pomoc we własnych poszukiwaniach oraz możliwość skorzystania z doświadczenia tutora i pytań, które porządkują i skłaniają do refleksji.

Zauważam, że uczniowie cenią czas, który jest im poświęcany i który jest w pełni skoncentrowany na nich. Jednocze nie uważam, że więcej jest w stanie skorzystać z tutoringu uczeń, który aktywnie włącza się w proces tutorski poprzez zadawanie pytań, formułowanie swoich oczekiwań, ale też i celów, które sobie stawia.

Tutoring uczy samodzielności, ale też pewnej samodzielności wymaga. W efekcie dobry tutoring przy zaangażowaniu dwóch stron daje nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytania odnośnie siebie i swojej przyszłości, ale też rozwija samoświadomość i wzmacnia pewność siebie – co jest olbrzymim kapitałem na dalsze życie.