Akademickie
Czwartki

Pierwszy Akademicki Czwartek za nami!

 In Aktualności

Frekwencja dopisała, możliwości umysłowe również 🙂 Uczniowie z najstarszych klas ze szkół Promienie i Azymut mieli okazję do porządnej intelektualnej gimnastyki – spisali się przy tym naprawdę wyśmienicie.

Spotkanie 18 października poprowadził dla nas p. Bartosz Fingas, filozof, tutor i trener.

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym filozofii jako takiej, p. Fingas zachęcił nas do rozważenia etycznego wymiaru kilku wybranych czynów. Zastanawialiśmy się nad tym, co sprawia, że dana czynność jest dobra lub zła. Na przykład, jakie okoliczności muszą być spełnione, żeby granie na gitarze było czynem dobrym? (sprawiamy komuś przyjemność, ćwiczymy nasze umiejętności, relaksujemy się…) A co spowoduje, że ta sama czynność będzie zła? (robimy na złość sąsiadowi, zaniedbujemy nasze obowiązki, popisujemy się…) Po rozważeniu kilku przykładów doszliśmy do wniosku, że to przede wszystkim okoliczności oraz nasze cele i intencje decydują o etycznym wymiarze naszych czynów.

Kolejne ćwiczenie, znów związane z intensywną umysłową gimnastyką, uświadomiło nam, że nie jesteśmy w stanie wskazać czynu, który w każdych okolicznościach będzie zawsze dobry. Innymi słowy, każdy czyn możemy „zepsuć” ze względu na nieczyste intencje lub niewłaściwe wybory. Nawet czyny tak czyste etycznie jak chociażby modlitwa mogą być złe, jeżeli wykonując je zaniechamy innego ważnego dobra – na przykład kiedy modlimy się w czasie, gdy inna osoba pilnie potrzebuje naszej konkretnej pomocy.

Okazało się przy tym, że mimo iż nie ma czynów zawsze dobrych są, niestety, czyny zawsze złe – takie, których żadne okoliczności nie mogą usprawiedliwić, które w żadnej sytuacji nie mogą stać się dobre. Uczniowie podawali tu przykłady takie jak aborcja, morderstwo ale też chociażby ściąganie na sprawdzianie…

W drugiej części spotkania p. Bartosz podzielił wszystkich uczestników na cztery grupy, z których każda miała za zadanie rozważenie innego wylosowanego przez siebie czynu, np. zabawa na imprezie sylwestrowej czy pomoc koledze w nauce do sprawdzianu. Uczniowie w każdej z grup zastanawiali się, jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby wylosowany przez nich czyn był dobry a co, z drugiej strony, może go „zepsuć”. Podane przez poszczególne grupy warunki p. Bartosz przypisał do czterech niezależnych kategorii. W ten sposób doszliśmy do wyszczególnionych przez starożytnych filozofów czterech cnót kardynalnych. Okazało się, że nasz czyn będzie dobry pod warunkiem, że wykażemy się w nim:

  1. roztropnością (np. znajdziemy wspólny język ze znajomymi podczas zabawy sylwestrowej)
  2. umiarkowaniem (np. będziemy potrafili kontrolować się w zakresie picia alkoholu)
  3. męstwem (np. odważnie odmówimy korzystania z niebezpiecznych używek)
  4. sprawiedliwością (np. idąc na imprezę nie zaniedbamy ważnych obowiązków)

Na koniec spotkania p. Bartosz zaproponował każdemu podjęcie indywidualnego postanowienia: wykonanie konkretnego czynu w sposób roztropny, umiarkowany, mężny i sprawiedliwy.

Tak więc nasz pierwszy Akademicki Czwartek miał bardzo konkretny praktyczny wymiar – był okazją nie tylko do teoretycznych rozważań, dojrzałej wymiany poglądów i intensywnych ćwiczeń intelektualnych, lecz także do pogłębionej osobistej refleksji etycznej.

Bardzo dziękujemy naszym Uczniom i Uczennicom za liczne przybycie i liczymy na Waszą obecność i aktywne uczestnictwo w kolejnym spotkaniu!

Na następny Akademicki Czwartek zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów kończących szkołę podstawową lub liceum. Już dzisiaj zapiszcie w kalendarzu: 15 listopada o godzinie 19:00 zastanowimy się wspólnie, jak wybrać profil w wymarzonym liceum. Spotkanie poprowadzi dla nas p. Piotr Wysocki, dziennikarz i specjalista od PRu.

Inne aktualności

Start typing and press Enter to search