Akademickie
Czwartki

Jak wybrać liceum? – Akademicki Czwartek z Piotrem Wysockim

 In Aktualności

Akademicki Czwartek z Piotrem Wysockim

Czym się kierować w wyborze przyszłej szkoły? Jak myśleć o profilach i rozszerzeniach? Jaki wpływ mają dokonywane przez nas wybory edukacyjne na naszą przyszłość na rynku pracy? Na co patrzą i czego oczekują współcześni pracodawcy? Jak się będą zmieniały zapotrzebowania rynku w przyszłości?

Piotr Wysocki, przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Sternik oraz właściciel firmy z rynku Public Relations, pomagał nam szukać odpowiedzi na te trudne i ważkie pytania podczas kolejnego spotkania z cyklu „Akademickie Czwartki” zorganizowanego przez Liceum „Pryzmat” 15 listopada.

Pan Wysocki rozpoczął swój wykład od próby poszerzenia naszej perspektywy w patrzeniu na rynek pracy przyszłości – wydaje się, że najbardziej cenną umiejętnością potencjalnego pracownika będzie nie wąskie, specjalistyczne wykształcenie ale umiejętność elastycznej adaptacji do zmian, interdyscyplinarność oraz szereg tak zwanych umiejętności miękkich (kompetencje komunikacyjne, inteligencja emocjonalna, zdolność do pracy w zespole).

Współczesny pracodawca rzadziej patrzy na dyplom ukończenia studiów, a ze względu na wyjątkowo wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem w Polsce, dyplom z wyższej uczelni przestaje być gwarantem znalezienia zatrudnienia. Bardziej niż dyplom liczą się konkretne umiejętności (np. ukończone kursy), zdobyte doświadczenie (także w pracy wolontaryjnej czy dorywczej) oraz kompetencje społeczno-emocjonalne.

Dlatego też w podejmowaniu decyzji o przyszłym kształceniu warto wziąć pod uwagę więcej kryteriów niż miejsce szkoły w rankingu i obietnica uzyskania dobrego wyniku na maturze. Dobre liceum, zdaniem Piotra Wysockiego, to taka szkoła, która oferuje coś więcej niż wysoki poziom nauki.

Prowadzący wymieniał następujące kryteria jako istotne w rozważaniu decyzji co do przyszłego kształcenia:

  • wielkość szkoły (szkoły, w których są mniej liczne klasy, oferują bardziej zindywidualizowane podejście, gwarantują każdemu z uczniów więcej „czasu przy tablicy” i bardziej mobilizują do systematycznej nauki)
  • szeroki wybór profili lub rozszerzeń (narzucanie bardzo wąskiej specjalizacji zbyt wcześnie nie odpowiada na współczesne zapotrzebowania rynku pracy)
  • sposób traktowania uczniów (tam, gdzie uczniowie traktowani są z powagą i szacunkiem, bardziej jak studenci niż jak uczniowie szkoły podstawowej, mają oni lepsze szanse na osobisty rozwój)
  • relacje rówieśnicze (szkoły, które dbają o dobrą atmosferę w grupach klasowych, wzmacniają tak pożądane przez pracodawców kompetencje społeczno-emocjonalne)
  • oferta pozalekcyjna (licea, które proponują ciekawe zajęcia pozaszkolne przyczyniają się do rozwoju osobistych talentów i pasji poszczególnych uczniów oraz pomagają im budować głębsze wzajemne relacje)

Tak więc ważne jest, by wybór przyszłej szkoły był świadomy i dojrzały, żeby nie był jedynie pójściem tam, gdzie idzie większość.

Piotr Wysocki na koniec zachęcił uczestników spotkania do podejmowania ryzyka – do dokonywania wyborów niebanalnych ale dających większą szansę na pełniejszy osobisty rozwój.

Życzymy Wam powodzenia w Waszych osobistych rozważaniach i trzymamy kciuki za dobre decyzje!

A już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie – tym razem wyjątkowo we wtorek, 11 grudnia o godzinie 16:00. Spotkanie poprowadzi dla nas Małgorzata Konarska, teolog i terapeuta, nauczycielka w Szkole „Promienie” Fundacji Sternik Warszawa-Zachód. Tematem następnego (wtorkowego!) Akademickiego Czwartku będą różnice między miłością i przyjaźnią – spróbujemy wspólnie zastanowić się, jak rozpoznawać i rozwijać najważniejsze relacje w naszym życiu.

Serdecznie zapraszamy!

Inne aktualności

Start typing and press Enter to search