OTWARTE PIĄTKI

RANKING OLIMPIJSKI

7 miejsce w Polsce

(na 3287 liceów)

RANKING GŁÓWNY

 19 miejsce w województwie mazowieckim

(na 645 liceów)

51 miejsce w Polsce 

(na 3287 liceów)

school

Prestiżowe liceum

 • dobra szkoła blisko domu (Pruszków, 9 min. od PKP)
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code

Wybierz swoją ścieżkę

 • elastyczny wybór rozszerzeń
 • akademicki system oceniania
 • roczne projekty badawcze
 • zajęcia fakultatywne

Szansa na osobisty rozwój

 • tutoring akademicki dla każdego ucznia
 • świetna atmosfera
 • warsztaty psychologiczne
 • opieka duchowa

Misja

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Pryzmat” tworzymy przestrzeń, w której młodzi ludzie wzrastają intelektualnie, moralnie i duchowo. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich.

Dzieje się w Pryzmacie

Pan Cogito

Dzień tematyczny

Language Day

Zobacz wszystkie

O nas

 • prestiżowe liceum w Pruszkowie (9 min. od PKP)
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code
 • domowa, przyjazna atmosfera
 • wartościowe środowisko rówieśnicze
 • rozwój kompetencji społecznych uczniów
Szkolne dokumentypobierz FolderZobacz więcej

Wirualny spacer

 NAJLEPSZE LICEUM W REGIONIE
AKADEMICKIE LO PRYZMAT - PRUSZKÓW
 Miejsce 51  w rankingu perspektyw 2023

Zobacz więcej

Rekrutacja

Kryteria przyjęcia:

 • zachowanie przynajmniej dobre
 • średnia ocen minimum 4.0
 • rozmowa indywidualna z kandydatem i z rodzicami
 • egzamin wewnętrzny (opłata 150 zł)
Pełne kryteria rekrutacji

Czesne:

 • Kl. I czesne 1 375 zł
 • Kl. II-III czesne 1 485 zł
 • Kl. IV czesne 1 595 zł
 • zniżki dla młodszego rodzeństwa uczęszczającego do naszych placówek.
Terminarz rekrutacjiWyślij zgłoszenie

Biuro rekrutacji: 509 000 120zapisy@sternikpruszkow.edu.pl

Nauka - Liceum Akademickie

WYSOKI POZIOM EDUKACYJNY

 • częsta ewaluacja (dużo ocen), bieżąca informacja zwrotna dla ucznia
 • regularne diagnozy przy użyciu wystandaryzowanych narządzi (pomiar Edukacyjnej Wartości Dodanej)
 • zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych w podstawie
Zobacz siatki godzin

WYKWALIFIKOWANA KADRA

 • 30% nauczycieli z tytułami naukowymi (dr i wyższymi)
 • nauczyciele, którzy są przewodnikami i mentorami dla uczniów
 • bliska współpraca z uczniem budowana na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Nasza Kadra

ELASTYCZNY SYSTEM ROZSZERZEŃ

 • Język angielski: od I semestru klasy I (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów) - uczony wg autorskiego programu (osobne jednostki Speaking, współpraca z British Council - program ADDVANTAGE)
 • wybór przedmiotu wiodącego od II semestru klasy I (matematyka, biologia, historia lub język polski)
 • wybór przedmiotu rozszerzonego od I semestru klasy II (chemia, geografia, fizyka, WOS, informatyka, drugi język obcy lub filozofia)
Zobacz ścieżki edukacyjne

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

 • punkty za pracę w semestrze oraz za końcowy egzamin
 • System akademicki zakładający dojrzałość ucznia
 • budowanie wewnętrznej motywacji do systematycznej nauki

SESJA EGZAMINACYJNA PO KAŻDYM SEMESTRZE NAUKI

 • egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu rozszerzonego
 • przygotowanie uczniów do regularnego zaliczania większych porcji materiału (synteza poszczególnych tematów z danego przedmiotu)
 • systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego (egzaminy składają się z zadań maturalnych) oraz oswajanie ze stresem egzaminacyjnym)

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO MATURY

 • harmonogram przygotowań rozłożony na cały rok szkolny
 • dodatkowe jednostki lekcyjne z przedmiotów maturalnych w ostatniej klasie
 • maratony naukowe w wybrane soboty
Pryzmat STEPS

ROCZNE PROJEKTY BADAWCZE

 • nauka metody badawczej: stawiania hipotezy, zbierania danych, zaplanowania i przeprowadzania badań, opracowania wyników i wyciągania wniosków
 • projekty indywidualne w klasie I; projekty grupowe w klasach starszych
 • praca pod kierunkiem opiekuna projektu, rozłożona na pięć etapów
Zobacz przykładowe projekty

WARSZTATY AKADEMICKIE

Każdy uczeń kl. 1-3 w ciągu roku realizuje jeden wybrany przez siebie warsztat:

 • Kulturoznawstwo – Spotkania ze sztuką XX i XXI wieku
 • Science – Wybrane współczesne zagadnienia interdyscyplinarne nauk przyrodniczych
 • Filozofia praktyczna – O pożytkach płynących z filozofii
 • Ekonomia i polityka – Jak pogodzić nienasycone apetyty z materialnymi ograniczeniami i przekonać do tego wszystkich?

W ramach warsztatów: wyjścia na wystawy, wykłady, zajęcia laboratoryjne, przedstawienia teatralne, spotkania z zaproszonymi gośćmi

DOROCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

konferencja międzymiastowa organizowana cyklicznie przez poszczególne szkoły ALO Sternik (Wrocław, Poznań, Katowice, Pruszków)- aktywny udział uczniów w przygotowaniu programu konferencji- przedstawienie wygranych projektów z każdej szkoły ALO Sternik

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

 • wyjścia i warsztaty w szkole w ramach przedmiotów rozszerzonych
 • poznawanie praktycznego wymiaru nauki
 • inspiracja dla własnych projektów

STYPENDIA NAUKOWE

 • stypendium dla uczniów z wysoką średnią ocen (5,0) oraz dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowym rozszerzeniu lub w wybranych zajęciach pozalekcyjnych w ramach stypendium
 • dodatkowy czynnik motywujący do podejmowania wyzwań

AKADEMICKIE CZWARTKI

 • comiesięczne otwarte spotkania z zaproszonym gościem na akademickim poziomie
 • panele, dyskusje, debaty z udziałem uczniów
 • spotkania w rocznym cyklu tematycznym
Harmonogram

KLUB DEBAT PRYZMATU

 • nauka argumentacji na akademickim poziomie, budowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia merytorycznych dyskusji,
 • ćwiczenie się w krytycznym myśleniu
 • oswajanie z sytuacją wystąpień publicznych

Rozwój - Więcej Niż Nauka

TUTORING

Czym jest tutoring w ALO Pryzmat?

 • towarzyszeniem uczniom w integrowaniu systemu wartości i w odnajdywaniu własnej życiowej drogi
 • inspirowaniem ich do podejmowania konkretnej, pozytywnej zmiany
 • dawaniem wsparcia, przestrzeni i zaufania w sytuacjach kluczowych do rozwoju

Na czym polega tutoring w ALO Pryzmat?

 • spotkania 1:1 ucznia z tutorem raz w miesiącu
 • praca w ramach wybranej przez ucznia ścieżki rozwojowej
 • omawianie zgłoszonych przez ucznia tematów z zaproponowanej kafeterii 
  Nasza koncepcja tutoringu

  WYCIECZKI INTEGRACYJNE

  • trzydniowy wyjazd z wychowawcami klasy w połowie września w każdym roku szkolnym (wyjazd w teren: góry, parki krajobrazowe, jeziora)
  • okazja do zadbania o relacje wewnątrzklasowe
  • dodatkowy całodniowy wyjazd w połowie roku szkolnego
  Galeria zdjęć

  TEATR UCZNIOWSKI 

  • przedstawienia napisane i wyreżyserowane przez samych uczniów
  • wieczorki poetyckie, etiudy teatralne, sztuki poważne i humorystyczne
  • okazja do kreatywnej ekspresji oraz międzyklasowej integracji
  Zobacz więcej

  WYJAZDY NAUKOWE

  • trzydniowe wyjazdy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych w czerwcu w każdym roku szkolnym (wyjazd do wybranego miasta w Polsce)
  • zajęcia na uczelniach wyższych, w placówkach naukowych lub kulturalnooświatowych
  • rozwijanie naukowych pasji, pokazywanie możliwych perspektyw i ścieżek kariery
  Galeria zdjęć z wyjazdów

  PROGRAM COROCZNYCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

  • wyjazd do Austrii w kl. 2 (Uniwersytet Wiedeński, Staatsoper Wien, wiedeńskie muzea)- wyjazd do Hiszpanii w kl. 3 (Uniwersytet Navarry w Pampelunie i San Sebastian, Camino de Santiago)
  Wyjazd do AustriiWyjazd do Hiszpanii

  WIECZORY FILMOWE (Dyskusyjny Klub Filmowy)

  • wartościowe, nieoczywiste filmy
  • wieczory filmowe wg zasady: prelekcja – projekcja – dyskusja
  • działalność DKF prowadzona samodzielnie przez uczniów

  GODZINA DLA KULTURY

  • cotygodniowe zajęcia w ramach planu dla uczniów rozszerzających język polski
  • antropologia kultury, sztuka audiowizualna, etnografia, architektura, design, taniec
  • wyjścia na ciekawe spektakle teatralne

  SAMORZĄD SZKOLNY

  • coroczne wybory przedstawicieli klas oraz przewodniczącego samorządu szkolnego
  • comiesięczne spotkania z dyrekcją szkoły
  • oddolne inicjatywy, realny wpływ na życie szkoły

  CZERWCOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

  • piknik dla uczniów i nowoprzyjętych kandydatów do LO
  • impreza organizowana przez uczniów kl. III
  • okazja do zebrania funduszy na wsparcie studniówki
  Galeria zdjęć z pikników